Reflectie in Blauw POLITIEWERK BLIJFT MENSENWERK
PARTNER
VERSLAG EERSTE PARTNERBIJEENKOMST
Anderhalf jaar geleden ben ik samen met Simone de Thuisgroep Blauw Facebookpagina gestart voor partners van politiemensen. En daar bleek behoefte aan te zijn! Hier kunnen de partners , maar ook de andere familieleden hun verhalen en vragen kwijt over de impact van het politiewerk op de thuissituatie. En gelukkig zijn er al veel verhalen en vragen in deze besloten groep verteld en gesteld. Fijn is het om te zien dat we elkaar ook kunnen versterken met informatie en ondersteunen als het thuis niet zo lekker gaat. Wij dachten na 1,5 jaar dat de tijd rijp was voor een ontmoeting met de partners van de thuisgroep en na veel voorbereidingen, gesprekken en regelen was het op 3 oktober dan zover dat wij met de Thuisgroep in “De Basis” in Doorn onze ontmoetingsbijeenkomst konden houden. Dat wij bij “de Basis” terecht konden was erg prettig, het is een ontmoetings- en informatieplek voor professionele dienstverlening op het vlak van preventie en (na)zorg bij ingrijpende gebeurtenissen. Voor (oud)medewerkers van ambulance, brandweer, defensie, openbaar vervoer en politie. En sloot dus aan bij onze groep partners. Na een hartelijke en gastvrije ontvangst konden we naar onze eigen ruimte waar de koffie en thee al klaar stond en ontstonden er na een tijdje al wat gesprekken onderling. De bijeenkomst begon met een opening van Corrie waarna ze ook de aanwezige gasten voorstelde. Voor de bijeenkomst waren een voormalig Bedrijf Maatschappelijk Werkster , die nog steeds in een andere functie binnen de politie werkt en een Maatschappelijk Werkster vanuit het loket 24/7 aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden en informatie te geven. Hierna kwamen er snel verhalen los over thuis en hoe de omgang was en is met de partner die stress, een burn-out of PTSS heeft. Ook hebben we met elkaar besproken hoe wij als partners ondersteuning kunnen bieden maar ook onszelf niet moesten vergeten. Een sterke thuisbasis is erg belangrijk bij herstel en omgaan met stress, burn-out of PTSS. eel vragen werden gesteld en besproken in een open en vertrouwelijke omgeving waarin iedereen aan het woord kon en mocht komen. Afgesproken is dat algemene vragen en opmerkingen teruggekoppeld gaan worden naar de politie organisatie zodat we van en door elkaar kunnen leren. Er was eigenlijk tijd te kort, en waarschijnlijk zal er nog een vervolg komen op deze eerste bijeenkomst. Ik kijk terug op een zeer geslaagde eerste ontmoeting met de partners van de Thuisgroep Blauw, en hoop dat we nogmaals in samenwerking met het Programma Professionele Weerbaarheid Politie, De Basis, en het 24/7 loket eenzelfde ontmoeting kunnen organiseren. Dank aan de partners die hun verhalen, zorgen en informatie op een open manier met elkaar hebben besproken en gedeeld! Ik ben erg trots op jullie!!