Reflectie in Blauw POLITIEWERK BLIJFT MENSENWERK
PARTNER
OOK JIJ BENT BELANGRIJK
Wat als je partner ineens thuis komt te zitten door stress met een burn-out of PTSS. Dan staat je hele leven op zijn kop en doe je alles om je partner zoveel mogelijk te helpen en te steunen in deze moeilijke periode. Ook al gaat dit vaak ten koste van jezelf… In de laatste maanden heb ik veel partners gesproken, zowel persoonlijk, telefonisch als via de mail. Ook op de PTSS ervaringsdagen van de Nationale politie heb ik veel verhalen gehoord en geluisterd naar hoe het thuis gaat en ging. Ik heb vooral begrepen dat het als zeer positief werd gezien dat door de organisatie “thuis” ook belangrijk wordt gevonden en dat de partners thuis net zo goed “slachtoffer” zijn. Mooi ook om te merken dat er een speciaal partnerprogramma was georganiseerd op deze dagen, waarbij partners met elkaar konden praten over thuis. Wat mij opvalt, is dat bijna alle partners zichzelf volledig wegcijferen ten bate van hun zieke partner. Ze gaan niet meer de deur uit, soms uit angst of zorgen om hun partner alleen achter te laten, soms omdat ze daar zelf de fut niet meer voor hebben. Ze zijn te moe van het zorgen voor om zelf nog iets te ondernemen. Het zorgen voor, en het zorgen maken om de zieke partner, is belangrijker geworden dan de zorg voor henzelf. En daar komt dan vaak ook nog de zorg voor de andere leden van het gezin bij. Velen lijken zichzelf te verliezen. Hun eigenheid en hun persoonlijkheid lijken mee te veranderen met het verloop van de ziekte van hun partner. Ook ikzelf ben, denk ik, best verandert door het meemaken van deze hectische periode. Minder onbevangen, toch steeds nog rekening houdend met mijn partner, ook al is hij in meerdere mate hersteld van de ergste klachten van PTSS. Soms moe van het discussiëren over de kleinste dingen, en het rekening houden met de impact van sommige nieuwsberichten of gebeurtenissen. Een tijdje was ik ook mijzelf kwijt, had geen zin meer in de dingen die ik altijd leuk vond om te doen en die mij ontspanning gaven. Gelukkig heb ik voor mijzelf de knop om kunnen zetten en doe ik nu weer de dingen die ik leuk vind en die mij een uitdaging bieden. Ik ben weer gaan zingen (mijn uitlaatklep) en ben een intensieve studie aan het volgen. Zo probeer ik weer grip op mijn leven te krijgen.
Dit kan ik weer doen omdat ik begreep dat het zo niet langer door kon gaan. Ik kon niet altijd in dienst van de ander staan zonder mijzelf te verliezen. Ik was nog steeds een eigen persoon met eigen behoeften en een van die behoeften was ontspanning… Maar het heeft wel een tijdje geduurd voordat ik zo ver was. Natuurlijk gaat het nog niet altijd goed en zijn er soms spanningen waar we ons allebei geen raad mee weten. Maar we geven elkaar de ruimte om op onze eigen manier met deze spanningen om te gaan. Ieder met zijn eigen uitlaadklep.. Zaterdag 7 maart organiseer ik in samenwerking met “De Basis” en de Nationale Politie weer een partnerbijeenkomst waar al veel partners zich voor hebben opgegeven. Het thema van deze bijeenkomst is: “jij bent ook belangrijk” en zal hoofdzakelijk gaan over wat voor jou belangrijk is om overeind te blijven in een hectische periode, wat jou ontspanning geeft. Er is zelfs zoveel belangstelling dat er misschien dit jaar nog een tweede bijeenkomst kan worden georganiseerd. Ik heb begrepen van een partner van de Thuisgroep Blauw dat partners die elkaar hebben ontmoet bij een Ervaringsbijeenkomst van de Nationale Politie, samen een groepje hebben gevormd om tijdens een ontspannende activiteit elkaar te spreken en te kunnen steunen. Fantastisch!! Dat is dan ook waar ik mij voor in zal blijven zetten, Partners voor partners, zowel via de Facebook pagina Thuisgroep Blauw als in persoonlijke gesprekken, telefonisch of via de mail. Ook door het organiseren van partnerbijeenkomsten wil ik laten zien dat je elkaar kunt helpen en steunen, al is het alleen maar door naar elkaar te luisteren. Want de boodschap blijft, ook als het niet zo voelt, wat mij betreft: “Jij bent ook belangrijk” Vragen ? Mail naar: thuisgroep_blauw@hotmail.nl