Reflectie in Blauw POLITIEWERK BLIJFT MENSENWERK
NIEUWS
VOORTGANG COULANCE Eind januari heeft het Meldpunt PTSS Politie via intranet een update gegeven over de status van de afhandeling van de coulance aanvragen. Er is toen geschreven dat veel aanvragen nog niet compleet waren waardoor, de beoordeling van de aanspraak nog niet kon plaatsvinden. Het verkrijgen van de ontbrekende informatie kost tijd. Wij realiseren ons dat hierdoor de doorlooptijden langer zijn geworden dan wij in eerste instantie hadden voorzien. Tevens proberen wij de werkprocessen te verbeteren om de verwerkingssnelheid te vergroten. Wij willen jou dan ook bedanken voor je geduld. Samen met jou zorgen wij er voor dat de juiste informatie bij het Meldpunt komt. Door het bevoegd gezag zijn deskundigen aangewezen die de beoordeling doen van je aanspraak. Mochten er nog onduidelijkheden zijn dan kunnen zij aanvullende stukken opvragen om tot besluitvorming te kunnen komen. Als jouw dossier compleet is zal het Meldpunt PTSS binnen een termijn van 2 maanden een beslissing nemen. Deze beslissing wordt naar jou verstuurd. De betaling vindt in de regel plaats binnen twee salaristermijnen. Als je nog vragen hebt naar aanleiding van dit bericht kan je je richten tot je casemanager of het Meldpunt PTSS Politie. Bron: Nationale Politie Afdeling: Meldpunt PTSS