Reflectie in Blauw POLITIEWERK BLIJFT MENSENWERK
NIEUWS
TOELICHTING OMSCHRIJVING INCIDENTEN Medewerkers die een verzoek tot erkenning van PTSS als beroepsziekte hebben ingediend, ontvingen onlangs de brochure van de Adviescommissie PTSS Politie. Naar aanleiding hiervan hebben wij een aantal vragen gekregen: Verzocht wordt in het formulier Beschrijving Incidenten om het aantal incidenten die beschreven worden te beperken tot maximaal vijf. Waarom is dit aantal gelimiteerd en welke incidenten moeten hiervoor gekozen worden? In de brochure wordt aangegeven dat de incidenten in het formulier Beschrijving Incidenten ‘gedetailleerd’ moeten worden beschreven. Wat wordt bedoeld met ‘gedetailleerd’? Hieronder een nadere toelichting op beide vragen. We zijn ons er uiteraard van bewust dat iedere politiemedewerker tijdens zijn loopbaan geconfronteerd wordt met een groot aantal ernstige incidenten. In uw PTSS heeft u last van een aantal herbelevingen en vermijdt u een aantal situaties. Deze herbelevingen en vermijdingen slaan meestal terug op een beperkt aantal incidenten, vaak concentreren deze zich rondom één incident. De commissie verzoekt u om met name deze incidenten (of dit incident) te beschrijven. Deze beschrijving is van belang om te kunnen vaststellen of uw PTSS beroepsgerelateerd is. Uiteraard bent u vrij om ook andere incidenten te beschrijven of een lijst van overige incidenten toe te voegen als u van mening bent dat dit van belang is voor het verzoek. Voor de hierboven genoemde incidenten vraagt het meldpunt bij het korps een reactie op uw betrokkenheid. Daarvoor zijn per incident enkele gegevens nodig waaronder de datum (indien dit niet meer bekend is het jaartal en zo mogelijk de maand) waarop het incident heeft plaatsgevonden. Daarnaast dient het incident beschreven te worden. In de meeste gevallen hoeft de beschrijving niet uitgebreid te zijn omdat het incident ofwel beschreven staat in de rapportage van de diagnose ofwel dat het incident in de politiesystemen teruggevonden kan worden. Meestal kunnen enkele regels volstaan. Verder wordt gevraagd om aan te geven welke werkzaamheden zijn verricht en welke leidinggevende(n) en/of collega’s er bij betrokken waren. Ook wordt gevraagd, voorzover (nog) mogelijk, om een BVH nummer te geven. Voorbeeld van de beschrijving van een incident: Datum of jaartal van het incident: 17 januari 2007 Beschrijf het incident waarmee u in aanraking kwam: Verkeersongeval met dodelijke afloop op de A2, ter hoogte van Breukelen. Beschrijf wat uw werkzaamheden bij het incident waren of de bijzondere omstandigheden waarin deze werkzaamheden werden verricht: Als eerste ter plaatse, niet gelukte poging tot reanimatie slachtoffer. Sporenonderzoek en inlichten familie overledene. Noem de namen van collega’s en leidinggevenden die bij het incident betrokken waren: Jan Jansen (leidinggevende) en Piet Jansen (collega). Vermeld (indien mogelijk of aanwezig) het nummer van de registratie in het toen geldende politiesysteem zoals BVH, X-pol, Multipol of vermelding van het dagrapport: 2007272311 Bron: Nationale politie Pagina: Protocol Adviescommissie PTSS Politie goedgekeurd