Reflectie in Blauw POLITIEWERK BLIJFT MENSENWERK
NIEUWS
PROTOCOL PTSS GOEDGEKEURD Den Haag - Het Centraal Georganiseerd Overleg Politie keurde op 28 november het Protocol Adviescommissie PTSS Politie goed. Belangrijk nieuws voor (oud-)collega’s die op enigerlei wijze met posttraumatische stressstoornis te maken hebben. (Oud-)politiecollega’s bij wie posttraumatische stresstoornis (PTSS) is vastgesteld, kunnen een verzoek indienen om hun PTSS te laten erkennen als beroepsziekte. De belangrijkste taak van de commissie is over hun verzoek advies uit te brengen aan de directeur Humanresourcesmanagement (HRM), die namens de korpschef besluiten neemt over erkenning van de beroepsziekte PTSS. Meetlat Het Protocol Adviescommissie PTSS Politie geldt als richtlijn voor de totstandkoming van dit advies. Dit protocol beschrijft in detail onder meer de werkwijze van de commissie en het zogenaamde beoordelingskader. Dat beoordelingskader dient als meetlat om vast te stellen of de vastgestelde PTSS in overwegende mate veroorzaakt wordt door het beroep en/of de werkomstandigheden. Ook kan de commissie aan de hand van het protocol alle verzoeken op dezelfde wijze beoordelen. Voorbereidingen treffen Dit protocol is nu formeel vastgesteld door het Centraal Georganiseerd Overleg Politie, waaraan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, de korpsleiding en de politievakbonden deelnemen. Deze goedkeuring betekent dat het secretariaat van de adviescommissie voorbereidingen kan treffen voor afhandeling van de PTSS-dossiers. De eerste commissievergadering staat half januari op de agenda. Brochure Verder kan de commissie (oud-)collega’s die een aanvraag hebben ingediend nu informeren over de procedure en de gehanteerde werkwijze. De commissie werkt aan een speciale brochure hierover en hoopt deze nog voor Kerstmis aan de betreffende collega’s toe te kunnen sturen. Bron: Nationale politie BELANGRIJK Bekijk hier de toelichting met betrekking tot gedetailleerde omschrijving incidenten Download hier: Protocol Adviescommissie PTSS Politie