Reflectie in Blauw POLITIEWERK BLIJFT MENSENWERK
VERHALEN
DRAADJE Een lange tijd heb ik deel uitgemaakt van een team dat de overlast van junks, hoeren, straathandel van verdovende middelen, runners en dealpanden tegen moest gaan. Even voor de mensen die het niet weten. Runners zijn vaak jongemannen die buitenlanders op de snelweg, maar ook in de stad aanspreken of zij verdovende middelen willen kopen. Als buitenlanders (vaak Belgen, Fransen of Duitsers) aangeven dat zij dat wel willen worden ze door deze runners naar een dealpand gebracht. Soms gaan runners op een zeer agressieve manier te werk en proberen ze er van alles aan te doen om buitenlandse toeristen mee te krijgen naar dealpanden. We hadden als team de taak om de panden, waarvan vermoed werd dat van daar uit gedeald werd, te controleren of dit ook werkelijk zo was. Het kwam ook voor dat buren klaagden over andere buren en dan gewoon melding maakten van een dealpand, terwijl die er gewoon niet zat. Je hebt ook wel eens van die gezinnen die veel familie of vrienden in Frankrijk of België hadden wonen. Ja, en als die dan regelmatig langskomen kan het zijn dat de buurt jou woning aanziet voor dealpand, terwijl dat helemaal niet zo is. Om te voorkomen dat we met heel veel stampij naar binnen zouden komen, deden we vaak van tevoren een kleine controle. Een soort van huisbezoek, maar dan door de politie in burger. Heel discreet! Gewoon aanbellen en vragen of je even binnen mocht komen kijken, omdat er een vermoeden was dat er vanuit het pand gedeald werd. Nu bleek vaak dat er niets aan de hand was, maar bij sommige panden bleek er wel degelijk iets aan de hand te zijn. Bij het aanbellen duurde het vaak lang voor er open werd gedaan en bij het bekend maken, dat we van de politie waren, hoorde je dan nog even een snel een toilet doorspoelen. Soms één keer, maar soms ook meerdere malen! Vaak probeerde men de verdovende middelen door te spoelen en zo konden wij niet meer aantonen dat er drugs in het pand aanwezig waren geweest. Volgens mij hebben dealers zo vele kilo’s aan het riool toevertrouwd. Veel rioolratten hebben een hele fijne “trip” gehad in het riool. Tijdens een van de controles troffen wij in een woning geen verdovende middelen meer aan, want dat was reeds door het toilet gespoeld. Ik vond wel een draad waarvan ik de herkomst niet thuis kon brengen. Ik pakte het draadje op en begon het te volgen. Van de woonkamer naar de keuken. Van de keuken via de achterdeur naar de tuin. Nou ja, een tuin. Een stuk grond begroeid met brandnetels! Ik volgde het draadje verder en kwam uit bij een schutting. Het draadje liep onder de schutting door en daarna ging het verder in een andere tuin. Ik sprong tegen de schutting op en in twee tellen was ik overheen. Ik zag het draadje verder de tuin in gaan. Deze tuin was niet veel beter dan de andere. Misschien was deze nog wel erger. Omdat ik niet precies wist waar het draadje zou eindigen pakte ik het op en gaf een ferme ruk aan het draad. Nu had ik verwacht dat ik de draad los zou trekken en ik het raadsel van het draadje zou oplossen. En, wat denk je?? Het einde van het draadje was er wel, maar niet op de manier zoals ik had verwacht. Door mijn ruk aan het draadje hoorde ik in het huis dat grensde aan de tuin een verschrikkelijke doffe klap. Ik versnelde mijn pas en liep in de richting van het huis. Op het moment dat ik bij de achterdeur aankwam, werd deze met een zwaai opengedaan. Een wat geïrriteerde man stond vlak voor mij. Ik maakte mij bekend als politieman en vroeg wat er binnen was gebeurd. Ik hoorde dat de man tegen mij riep: “Nou kom dan, kom dan!! Ik liep achter de man aan naar binnen en zag dat er een grote televisie op de grond lag. Eh, ik was iets te enthousiast geweest met een ruk geven aan het draadje. Samen met de man zette ik de televisie weer op het kleine kastje in de kamer. Draadje erin en even op een paar knopjes duwen en ja hoor hij deed het weer. Ik vroeg nog even aan de man of ik bureau schadezaken moest bellen voor het geval de televisie er mee op zou houden. Nou , nee dat hoefde nu ook weer niet! Nee ik begrijp het wel. Het was allemaal niet helemaal legaal wat er gebeurde! Volgens mij werd er niet betaald voor het illegaal aftappen van het televisiekanaal. Ik verliet de woning via de voordeur. Ik groette de man en ging weer verder met de controle van de dealpanden. Ik had die dag weer één ding geleerd! Trek niet aan draden waarvan je niet weet waar ze uitkomen, want er zou weleens een televisie aan kunnen zitten.