Reflectie in Blauw POLITIEWERK BLIJFT MENSENWERK
BLOGS
WIE PAKT MIJ MIJN PRETJE AF

De jaarwisseling is weer gepasseerd. De jaarovergang van oud 2013 naar nieuw 2014 is weer een feit!

Ik hield mijn hart vast voor de jaarwisseling. Wat zou het worden? Vorig jaar werd ik getriggerd door de meldingen op de sociale media en in de pers van een rustige jaarwisseling, deze bleek echter toen allerminst rustig te zijn geweest.

 

En wat is het dit jaar geworden? Een rustige jaarwisseling? Nog niet alle cijfers zijn, als ik dit schrijf, bekend maar vooralsnog lijkt de jaarwisseling echt niet rustiger te zijn verlopen dan de voorgaande. Het is op diverse plaatsen weer aardig uit de hand gelopen. Er zijn naast burgers ook politiemensen, brandweermensen en mensen van de ambulance het slachtoffer geworden van onder andere geweld. Wat is dat toch?

 

Wat mij vooral dit jaar opviel was het grote aantal meldingen van het  gericht gooien van vuurwerk naar politiemensen, brandweermensen en mensen van de ambulance. Waarom is dat? Is het tijdens de jaarwisseling mogelijk om heerlijk anoniem te gooien? Denk je dat je niet wordt gezien? Of vind je het gewoon leuk om te doen? Ik vraag me dan af : "Zie je de gevaren niet? Of wil je ze niet zien?"

 

Ook de meldingen van het hinderen van de brandweer tijdens het blussen van branden komt telkens terug. Het gooien van vuurwerk, stenen of flessen naar hulpverleners lijkt soms de normaalste zaak van de wereld te zijn. Het lijkt wel of de omstanders de brand of  het brandje zien als hun „trofee” en wie het probeert uit te maken bederft de pret. Wie ons pretje afpakt zullen wij tegenhouden. Het lijkt wel of de redenatie is: „Als het brand blijft het branden!” En ze zullen er alles aan doen om het blussen tegen te houden! En men schuwt hierbij geen enkel middel.

Naar mijn gevoel heeft het meestal te maken met het gebruik van alcohol en de groepsdrang! In de groepsdrang wil de een niet onder doen voor de ander. En als er een begint met gooien, dan doet de rest vanzelf mee! Soms niet eens wetend waarom ze gooien.

 

Is het iets van deze tijd? Nee, hoor! Het werkt al jaren zo! Moeten we dit tolereren? Ik denk het niet. Dat deden we vroeger niet en moeten we nu ook zeker niet doen! Meestal moet de politie of de Mobiele Eenheid er aan te pas komen om de orde te herstellen. Soms worden er door de politie wat rake tikken uitgedeeld of is er wat duw- en trekwerk en keert de rust snel weer terug. Af en toe verdwijnt er iemand achter in een politiebus en hij of zij mag een nachtje doorbrengen op het politiebureau. En als je hebt gegooid moet je niet mekkeren als je een tik heb gekregen met een wapenstok of als je de nieuwjaarsnacht op kosten van de staat mag doorbrengen in een politiecel. Dat zijn nu eenmaal de consequenties!

 

Voor mij is in ieder geval heel duidelijk dat je brandweermensen niet hindert in hun werk!

 

Ook werd in de nieuwjaarsnacht in Rotterdam weer eens iemand aangehouden die een medewerker van de ambulance had mishandeld. Mishandeling van mensen van de ambulance heb ik nooit begrepen. Ik vraag me nog steeds af hoe je dat in je hoofd haalt. Zij komen om de eerste hulp aan je te verlenen! Ze willen je helpen!

Mijn ervaring is dat dit vaak dronken „dropjes!” zijn of mensen die verdovende middelen hebben gebruikt. Als mensen onder invloed zijn verdwijnt vaak de wijsheid. De wijsheid maakt dan plaats voor dom of agressief gedrag. En waarom……. Vaak hebben ze de volgende dag spijt. Spijt van datgeen ze hebben gedaan, maar ja dan is het te laat.

 

En ja,…… Dan hebben we het jaarlijks terugkerende uitdagen van de politie en van de Mobiele Eenheid. Is dat iets nieuws? Voor mijn gevoel en met mijn ervaring zegt ik van niet! Volgens mij is het iets van alle tijden. Het is soms een spel van kat en muis. In de tijd van de veldwachter werd ook hij uitgedaagd door de snotjochies in de buurt. Als hij je te pakken kreeg volgde er een opgeheven vinger met een donderpreek. Als het heel erg was bracht de veldwachter je, terwijl hij je vast had bij je oorlelletje, naar je ouders! En thuis zwaaide er nog iets en dat was niet de slinger van klok! Vandaag de dag gebeurt het uitdagen nog steeds. En ja, als je nu niet hard genoeg loopt of niet luistert naar aanwijzingen, dan krijg je een duw in je rug of een hijs met een lange wapenstok. En als je nu wordt aangehouden word je niet meer thuisgebracht, maar mogen je ouders je, als je minderjarig bent, komen ophalen op het politiebureau. En als je meerderjarig bent ben je zeker zelf verantwoordelijk voor je daden en de eventueel daaruit volgende straf

 

Laat ik heel duidelijk zijn: brandweermensen, mensen van de ambulance en politie laat je in alle rust hun werk doen.

Wanneer je strafbare feiten pleegt moet je daar de consequenties van dragen. Niet piepen, want dan had je van tevoren beter moeten nadenken. Het is aan het Openbaar Ministerie en de rechters om daar een uitspraak over te doen met in acht neming van alle afspraken die we hebben gemaakt rondom het plegen van strafbare feiten tijdens de jaarwisseling.

 

Ook al lijkt het er nu op dat landelijk het geweld en de ongeregeldheden net zo erg zijn (misschien nog wel erger)dan vorige jaarwisseling, blijft het toch schrikbarend om te lezen hoeveel incidenten er zijn geweest en hoeveel slachtoffers er nog zijn gevallen, zowel onder hulpverleners als burgers.

 

Ik ben er toch weer even stil van….