Reflectie in Blauw POLITIEWERK BLIJFT MENSENWERK
BLOGS
JONG GELEERD Soms…. , soms ben ik in Nederland echt even de draad kwijt. Ook vanochtend weer toen ik mijn Facebook opende en het bericht las over de leerkracht die was geschorst, omdat hij het opnam voor een aantal kinderen die gepest werden. Wat was nu volgens het krantenbericht het geval. Een aantal kinderen waren de school ingevlucht omdat zij werden belaagd door een groep van ongeveer 12 oudere kinderen in de leeftijd van 10 tot 14 jaar. De leerkracht ging naar buiten en sprak de belagers ferm toe en pakte daarbij een van de kinderen blijkbaar stevig bij zijn arm. In de dagen na dit incident moest de leerkracht voor de klas vandaan omdat de politie en het openbaar ministerie onderzoek deden naar de leerkracht. Naar de leerkracht? Uiteraard schrijf ik deze blog naar aanleiding van de informatie die ik heb vanuit het bericht in het Algemeen Dagblad, dus ik kan niet helemaal zeggen wat er zich daar heeft afgespeeld. Maar als die informatie juist is, dan ben ik hoogst verbaasd. En volgens mij niet alleen ik, maar velen met mij. Daar waar wij in Nederland onze mond vol hebben over het feit dat wij iets moeten doen tegen het pesten van kinderen en het pesten in het algemeen, viel mijn mond hiervan open en gingen mijn nekharen recht overeind staan. Hoezo een leerkracht geschorst omdat hij iets deed tegen pesten? Hij deed waar wij allemaal om vragen! Wij? Ja wij! Politiek, ouders, scholen en kinderen. Hij was diegene die opstond en de pesters aansprak op hun gedrag. Waar anderen soms weglopen voor hun verantwoordelijkheid deed hij een stap naar voren. We pakken niet de pesters aan, maar we schorsen de leerkracht die het voor de gepeste kinderen opneemt. Is dit niet de omgekeerde wereld? Zouden de pesters niet moeten worden aangepakt? Blijkbaar is het niet gepast dat we diegene die pest even vastpakken en bij de les houden! Voor diegene die pesten is blijkbaar alles toegestaan. Ik vraag me dan af hoe deze zaak bij de collega’s van de politie terecht is gekomen. Hebben de ouders van een van de pesters geklaagd? Geklaagd over het feit dat hun kind is aangesproken op het gedrag ? Geklaagd over het feit dat hun kind is vastgepakt? Spreken we onze kinderen niet meer aan op onwenselijk gedrag? Weten ouders wat hun kinderen aan het doen zijn en met wie? Of zijn dit nu juist de kinderen die „nooit” iets doen? Zijn dit de jongeren die ik tegen ben gekomen in mijn werk, als politieman, en die niet aangesproken wensten te worden op hun gedrag. Die zich bijvoorbeeld misdroegen in het uitgaansleven. En als zij dan iemand hadden mishandeld riepen: „ Ik deed het niet expres meneer.” Nee, tuurlijk niet! Die hand schoot vanzelf uit! Zijn dit dan ook de jongeren die niet meewerkten op straat en op het moment dat je ze vastpakte riepen: „Raak mij niet aan!” „Jij mag mij niet aanraken, daar heb jij het recht niet toe!” En dan raar kijken dat ze voor verzet werden aangehouden. Was de aanhouding dan niet te verwijten aan de eigen houding en gedrag? Zijn dit dan ook de jongeren waarvan de ouders een klachtbrief schrijven naar het Openbaar Ministerie of de Eenheidsleiding, waarin zij zich beklagen over de houding van de politie. Zijn dit ook de ouders die zeggen dat hun kind dit nooit heeft gedaan en dat hun kind dit gedrag niet vertoont op straat? Zijn dit ook de ouders die mij vertelden dat wanneer ik mijn excuses maakte, zij hun klacht tegen mij zouden intrekken? Weten we wat onze kinderen doen in het uitgaansleven? We denken alle plichten en rechten van politiemensen te kennen. Ja, die kennen we vanuit politieseries! Maar kennen we ze werkelijk? Nog even terug naar de leerkracht. Nu lijkt het alsof de leerkracht strafwerk heeft gekregen. Strafwerk in de vorm van het schrijven van een excuusbrief! Een excuusbrief waarmee de zaak lijkt afgedaan! Maar mijn gevoel zegt dat de verkeerde het strafwerk heeft gekregen! Niet de leerkracht had zijn excuus moeten aanbieden, maar de pesters. De pesters voor hun gedrag. Hebben zij enig idee wat het met iemand doet als je pest? De leerkracht heeft gedaan wat van hem werd verwacht! De pesters aanspreken op hun gedrag en de diegene die gepest werden een veilige haven bieden. Waar zijn de bestuurders? De bestuurders die achter de leerkracht en hun personeel gaan staan en laten zien dat pesten op scholen, en eigenlijk overal,niet wordt getolereerd. Deze leerkracht deed hetgeen van hem werd verwacht. Het opkomen voor leerlingen die werden gepest en het aanspreken van de pesters. En laten we ons nu eens niet zo druk maken als een keer iemand wordt vastgepakt. Laten we trots zijn op diegenen die het lef tonen en durven in te grijpen.